Kispesti Egészségügyi Portál
Egységes európai segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107

Hírek

Semmelweis Ignácra emlékeztek a Kispesti Egészségügyi Intézetben

2019.06.
Semmelweis Ignácra emlékeztek a Kispesti Egészségügyi Intézetben
A képre kattintva galéria nyílik (10 kép)
Az „anyák megmentőjének”születésnapja (július 1.) alkalmából rendeztek ünnepséget a Kispesti Egészségügyi Intézetben. A kerületiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként ketten vehették át az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát. A rendezvényen Áchim Kovács Anikó hegedűművész egy Bach-művet adott elő.
Megnyitójában Dr. Kumin Marianna főigazgató beszélt a 2015-ben indult Semmelweis-jubileum – abban az évben volt Semmelweis halálának 150. évfordulója, majd a záróévben, 2018-ban születésének 200., és a róla elnevezett egyetem alapításának 250. évfordulója – főbb eseményeiről, az ünnepségekről, szoboravatásokról, előadás-sorozatokról, emlékkötetekről, amelyek célja az volt, hogy ismertté tegye ország-világ előtt Semmelweis Ignác munkásságát. Egyben megköszönte az intézmény összes dolgozójának áldozatos munkáját, és elmondta, valamennyi közalkalmazott a jövő hét folyamán 10 ezer forint juttatást kap.

Vinczek György alpolgármester ünnepi beszédében kitért az intézmény vezetése és az önkormányzat közötti jó kapcsolatra, mint mondta, az önkormányzat hálával és köszönettel tartozi k az intézmény dolgozóinak a kispestiek érdekében végzett áldozatos munkáért.

A köszöntést követően Vinczek György alpolgármester és Szujkó Szilvia, a szakbizottság elnöke a kispestiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként átadták az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát Dr. Molnár Györgyi reumatológus szakorvosnak és Szövérffy Dénesnek, az Informatikai és Dokumentációs Osztály vezetőjének. Az ünnepelteket méltató sorokat Ikladiné dr. Petres Veronika, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője olvasta fel:
„Idén lesz 24 éve, hogy dr. Molnár Györgyi reumatológus főorvosnő ezt az intézetet választotta munkavégzésének fő színterévé, és azóta sem térítette el tőlünk semmi. Munkáját nagy empátiával, körültekintéssel látja el, nagyon sok beteg keresi fel visszatérően. Kiváló szakember, emellett kedves, közvetlen modora miatt népszerű mind a betegek, mind a kollégák között. Kezdetektől fogva a csapat lelke, mozgatórugója. Senkinek nem mond nemet, nagy odafordulással gondozza betegeit, mindenki felé van bíztató, irányadó megnyilvánulása. Ezt a díjat nem csupán a magas szintű szakmai munkássága, hanem végtelen kedvessége és emberszeretete miatt is megérdemli.”

„Szövérffy Dénes Budapesten végezte tanulmányait, 1991-es diplomamunkájának témája: „A számítástechnikai tevékenységek elszámolása”. Életét mindig is az informatikai gondolkodás határozta meg, a feltöltődéshez szükséges biztos hátteret felesége és három gyermeke nyújtja számára. 2010-től a Kispesti Egészségügyi Intézetben, mint informatikus dolgozik, két évvel később megbízták az osztályvezetői feladatok ellátásával. Szakmai tudását és vezetői tapasztalatait felhasználja a korszerű üzemeltetési szemlélet és megfelelő technológia bevezetésére. Részt vesz az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos előkészületekben és döntésekben. Nagy része volt abban, hogy intézményünk 2017-ben sikeresen csatlakozott az EESZT-hez. Informatikai tudását kamatoztatja többek között kétnyelvű nyilvántartó, éttermi vendéglátási, beruházás és nyilvántartó rendszerek tervezésében és fejlesztésében is. Folyamatosan munkálkodik azon, hogy az igényeknek megfelelően szélesítse az informatikai lehetőségek beépítését a napi munkába.”

A folytatásban a Közalkalmazotti Tanács 10-10 ezer forint jutalmát és elismerését Dr. Tamás György főorvos adta át tíz munkatársnak: Dr. Bihari Ágnesnek (Bőrgyógyászat), Csánicz Magdolnának (Ideggyógyászat), Janurik Erzsébetnek (Védőnő), Kertészné Lepsényi Szabó Ágnesnek (Igazgatóság), Pásztás Annának (Bőrgyógyászat), Pauscher Évának (Onkológia), Szabóné Barna Erzsébetnek (Betegirányító), Vajda Károlynénak (Takarítószolgálat), Dr. Fáczán Mártának (Gyermek Pulmonológia), Dr. Szőczei Beátának (Nőgyógyászat) és a Kardiológiai Osztály dolgozóinak.

Szabó Andrásné, a MESZK általános alelnöke elismerő oklevelet és 10 ezer forintos Energia Élmény-utalványt adott át Szinte Magdolnának, a Reumatológia vezető asszisztensének.

Az ünnepség végén Vinczek György gratulált az ünnepi képviselő-testületi ülésen, június 6-án Kispestért Díjjal elismert Dr. Láng Györgyinek, a gyermek háziorvosok kollegiális vezetőjének, valamint a Dicsérő Oklevéllel kitüntetett Dr. Perduk András főorvosnak (Sebészet) és Kötél Erika asszisztensnek (Fül-orr-gégészet).